Kundalini kendes også som; 
slangeilden, den flammende kraft, verdens moderen og er en sovende kosmisk energi i os alle. Denne energi findes i Rod chakra, som er placeret hos alle ved kønsorganerne. På et tidspunkt i vores liv, vågner denne kosmiske energi, og det vil have en effekt som man bestemt vil lægge mærke til: Det kaldes "At rejse sin Kundalini"

Mange har allerede rejst deres Kundalini !
Men mange ved ikke engang hvad det betyder for dem.
Kundalini rejsning kan kendes ved en af de 7 tilstande beskrevet nedenfor:

1. Prana bevægelser eller kriya 
Prana er den hinduistiske ord for vital livsenergi. 
Som den intense energi bevæger sig gennem kroppen og sletter fysiologiske blokeringer, kan en person opleve intense ufrivillige, spjættende bevægelser af kroppen, herunder rystelser, vibrationer, spasmer og sammentrækning.
Når den jævne strøm af energi frigives vil blokeringer og armeringer til gamle erindringer og følelser fjernes, og personen vil gen-erindre gamle dybe minder og følelser, der er forbundet med tidligere traumer og skade.

2. Yogiske fænomener
Nogle mennesker oplever at de kan udføre yogiske stillinger eller hånd mudra gestures, som de aldrig har lært eller ikke kunne gøre i en normal bevidsthedstilstand. Tilsvarende kan de udtale sanskrit ord eller lyde, eller har en bevidsthed om indre musik eller lyd, mantraer eller toner. Usædvanlige vejrtrækningsmønstre kan forekomme med enten meget hurtig eller langsom, overfladisk vejrtrækning. Nogle mennesker kan ikke trække vejret overhovedet i længere perioder.

3. Fysiologiske symptomer 
En Kundalini opvågnen genererer ofte usædvanligt fysiologisk aktivitet som intens bevægelse af energiprodukter som frigiver giftstoffer i kroppen. Symptomerne omfatter tilsyneladende hjerteproblemer, smerter i hoved og ryg, mave-tarm forstyrrelser og nervøse problemer. Interne fornemmelser er blevet rapporteret, som fornemmelser af brændende, overfølsomhed over for sanseindtryk, hyperaktivitet eller sløvhed, store variationer i seksuel lyst og endda spontan orgasme. Symptomerne kan være uregelmæssige, kommer og går uden provokation, men er reagere generelt ikke på medicinsk behandling.

4. Psykologisk forstyrrelse og uorden
Spirituel opvågning tilbyder en direkte udfordring til seperation fra det bevidste negative ego, som styre de ubevidste reaktioner som lidenskaber og instinkter. At fjerne ego´ets bevidsthed fra ens psyke er en udfordring. 
En sådan udfordring skaber en periode med forvirring og ubalance. Folk finder sig plaget af uforklarlige følelsesmæssige tilstande, når de forsøger at rydde ud i uforklarede spørgsmål. Den følelsesmæssige rutschebane kan svinge fra følelser af angst, skyld og depression, til medfølelse, kærlighed og glæde, med tilhørende anfald af ukontrollabel lyst til at græde.

5. Ekstra sanseoplevelser 
Ens opfattelse bliver udvidet til mere end den bevidste virkelighed.
Man oplever unormale visuelle fænomener, herunder visioner for lys, symboler, enheder, eller genkaldelse af tidligere livserfaringer. 
Man høre måske stemmer, musik, indre lyde eller mantraer. 
Selv det olfaktoriske system kan stimuleres med opfattelsen af dufte af sandelwood, rose eller røgelse. 
Der kan også være forstyrrelse af det proprioceptive system (den del af nervesystemet, der modtager indtryk fra legemets egne organer), med at miste en følelse af selv som et organ, eller måske har man en følelse af at være større end kroppen, eller ude af kroppen, her følger ofte forvirring og desorientering.

6. Psykiske fænomener 
Med åbningen af de psykiske evner, kan en person opleve at; vide ting på forhånd, telepati, psykokinese, bevidstheden om auraer og healing evner.

7. Mystiske stadier af bevidstheden
En person kan skifte til ændrede bevidsthedstilstande, hvor de direkte opfatter det der ligger til grund for verden i en separation og opleve en dyb fred og ro, med en dyb viden af visdom.

I nogle tilfælde er undtagelsestilstanden pga. psykisk omvæltning så akut, at det ligner en psykotisk episode.

Mange læger og kliniker betragter stadig fænomener i forbindelse med åndelig opvågning som tegn på; psykose, mani, depression, skizofreni eller borderline personlighedsforstyrrelse.

Mange mennesker under sprituel udvikling er kommet i en nødsituation hvor de er fejldiagnosticeret og behandlet med undertrykkende medicin, der yderligere komplicerer deres proces.

Hvad er Kundalini
Kundalini er nok betegnet som slangeilden, da den for en clairvoyant ses som en spiral af ild der bevæger sig op igennem det æteriske legme.

I det æteriske legeme ligger Kundalini gemt rod chakra´et, altså det første energicenter i vores krop,

Kommentarer

18.06.2018 23:09

Manisha Ferrall

Velsignet ENDELIG at finde en korrekt dansk beskrivelse af Kundalini, uden det sædvanlige misforståede pladder om hvor farligt det sku' være med utilsigtede rejsninger osv. Stort tak for det <3