Kære Lotte 

 

Sidder her hjem mandag aften og tænker på tiden på dit kursus som slutte for 2 mdr tid siden som spirtuel englehealinger. Det har været et fantastisk forløb og en kæmpe personlig udvikling for mit vedkomne. Glemmer aldrig vores føste møde jeg skulle modtag en healing. Så jeg kom hjem til dig man kan vist rolig sige mit liv på det tidspunkt var vent noget på hovede men jeg gjord mig klar lagde mig på brikser og aldrig havde jeg prøve noget lignende denne energierne du kunne fremkalde var fantastisk en dyb ro og kærlighed igennem dine hænder. Men alt dette vendte og det jeg pludselig mærke var noget der gik igennem min hænder og fødder jeg fik det man kalder en stigmatisering 

 ( kors fæstelse ) det var en vild oplevelese og den vække noget i mig kan man vist rolig sige. jeg var så heldig at få lov at blive din eleve og en fantastisk rejse igennem det spirituel starte med dig ved min side det har været en kæmpe fornøjelse for mig og du har været en fantastisk lærer men også en kære ven og støtte igennem tykt og tyndt jeg kan kun på det varmest Anbefal dig til andre du har en hjertevarm som ingen anden og brænde for det du laver og det er så vigtigt og det skinner så tydligt igennem. Tak for et fantastisk år som slutte alt for hurtig og ikke mindst tak for dig ❤️ 

 

De kærligste hilsner Christian

08-02-2020

Pia Andersen

Kære søde Lotte

Tak for et fantastisk spændende uddannelses år , som engle healer , hos dig, og lige har afsluttede, tak for det, du er en ener, hvor har jeg været igennem en masse spændende forløb, da jeg startede tænkte jeg det kommer jeg aldrig til at kunde det du kan,
men jo da , det kom lige til mig som tiden og englene ville det, tak, er så glad for jeg to den uddannelse , er i fuld sving i min egen lille hyggelige engle stue, med de sødeste og tilfredse mennesker , der kan mærke man gør en forskel , så tak igen sødeste
Lotte , jeg kan kun give den bedste anbefaling af dig og vil gøre det fremover .

Evaluering af mit uddannelsesforløb ved Lotte Bach 

 

Mit navn er Thomas Winther Andersen, jeg er færdiguddannet som spirituel engle healer ved Lotte Bach. I det følgende, vil jeg beskrive vejen fra begyndelsen til afslutningen på min spirituelle uddannelse, det bliver helt sikkert en historie, og tilbagemelding som vækker undring i de fleste mennesker, ikke desto mindre er det en beskrivelse fra et øjebliksbillede i et menneskes liv på ondt og godt. 

 

Min spiritualitet 

 

Den har været der fra fødslen af, som den er det i alle mennesker. Allerede i de tidlige barndomsår fornemmede, og oplevede jeg det man kan kalde uforklarlige fænomener, der ikke kan måles, vejes, ses af den moderne videnskab. 

 

I en alder af 7 år drukner jeg på en familieferie, på Bornholm, men genoplives efterfølgende i ambulancen på vej til Rønne sygehus. I teenageårene er jeg ude for af to omgange at blive kørt ned i trafikken uden dette giver mig fysiske eller psykiske skader. 

 

I 30 års alderen kommer det mørkeste kapitel i mit liv, da jeg forsøger at tage mit eget liv, og indtager 250 piller der skylles ned med en liter sprut, igen er der noget der holder hånden over mig, og jeg overlever imod alle ods endnu engang. 

 

For de fleste mennesker er dette et vendepunkt i deres liv, bare ikke i mit tilfælde. Jeg fortsætter en livs lang destruktiv levevis, som yderligere udhuler mit liv på alle tænkelige måder.  

 

Det er blot en fortsættelse af de omstændigheder der op igennem barndommen og ungdomsårene var de kår jeg bød mig selv, mine omgivelser og levede under på godt og på ondt, jeg blev min egen opfyldende profeti 

 

Det spirituelle var stadig i fokus men ikke andet end på hobby plan, stille og roligt var det lukket ned for de naturlige indgange der var der i begyndelsen. 

 

Lykken kommer og så ødelægger jeg den 

 

En dag vender det hele, det gjorde det også for mit vedkommende jeg møder en kvinde der overøser mig med så meget kærlighed, at det eneste jeg kan gøre er at vende ryggen til og trække mig. 

 

Kærligheden jeg var opvokset med, var lig med fysiske tæsk fra omsorgspersoner og trøst i ting der ikke kunne såre eller ramme mig, med mindre jeg selv tillod det. 

 

Kærligheden jeg fik fra denne kvinde var så smuk og hjertevarm, og dog så ukendt så den føltes skræmmende. Tiden gik vi forblev sammen på godt og ondt. Kigger jeg tilbage er jeg udmærket bevidst om den store umenneskelige smerte jeg tilføjede dette menneske, intet undskylder eller retfærdiggør dette på nogen måde

 

Årene gik og hendes bæger var flydt over på alle måder. Den eneste udvej hun så for at få fred i sit liv var, at søge at kaste mig i armene på en anden kvinde, hun var brugt, hun var færdig og måtte have fred. 

 

Lotte Bach kommer ind i mit liv ved et ”tilfælde” 

 

Lotte Bach havde været på min Facebook profil længe, jeg havde bare ikke opdaget det, og det er egentligt et meget godt billede på den blindhed og lukkede verden jeg gik rundt i på daværende tidspunkt. 

 

Det var nemlig ikke mig, men hende jeg levede sammen med der havde tilføjet Lotte som min ven for at bringe os sammen, intentionen var klar og tydelig, udfaldet langt fra, hvad hun havde regnet med. 

 

Lotte havde som sagt været min ven gennem længere tid, uden at vi i og for sig havde skrevet sammen eller andet. Begyndelsen på kontakt, kommer i forbindelse med et opslag inde på Lottes side, som på en eller anden måde berøre mig. Et længere skriv begynder, hvor nogle svære ting falder på plads for Lotte. For mit eget vedkommende drejer skriveriet sig ind på det spirituelle, forbindelsen er skabt et fælles tredje 

 

Tiden går med skriverier om løst og fast, mest af alt omkring det spirituelle, som altid har ligget som en spire i mig, uden at det er blevet udviklet til andet. For mit vedkommende har det økonomiske været en af forhindringerne, for en egentlig mere målrettet vej i den spirituelle verden, men dette skulle nu ændres for altid. 

 

Tilbuddet opstår omkring at Lotte vil give min en spirituel engle healer uddannelse, jeg skal være hendes første rigtige elev. Der går noget tid inden det går op for mig, hvilken gave det er jeg tilbydes 1-1 uddannelse, kan det være rigtigt? Er det sandt? I forlængelse af dette, har jeg en masse forestillinger omkring hvordan dette kommer til at forløbe, men det er ikke før mit første møde, og første indvielse ved Lotte, det til fulde går op for mig, hvad det er denne verden kommer til at åbenbare for mig og mine omgivelser

 

Det første møde, den første indvielse 

 

Første gang jeg mødte Lotte, var ord unødvendige på en underlig udefinerbar måde. Det var som om der var langvarige bånd knyttet imellem os, uden at vi fysisk havde været i hinandens nærhed før. Skæbne, karma, kært barn har mange navne, den sammenfattende følelse for mit vedkommende, var at der lå meget mere og dybere ting i dette, end blot de intentioner, der var udsendt fra min samlever, da jeg blev ført sammen med Lotte. I dette første møde forklarede Lotte hvad det var der skulle ske, i løbet af det uddannelsesforløb, jeg skulle gennemgå. 

 

Lotte havde inden denne første indvielse, forberedt en uddannelses mappe, med det materiale jeg skulle anvende i løbet af mit uddannelsesforløb. Efter en god snak og efterfølgende beskrivelse af hvad der efterfølgende skulle ske, var tiden kommet til at komme på briksen for at få ilagt den første indvielse. 

 

Første indvielse 

 

Hvordan beskriver man som menneske bedst og mest tydeligt fysiske som psykiske oplevelser, så andre udenforstående kan få bare et lille indblik i hvad det vil sige at blive indviet i denne verden, jeg har ikke opskriften på dette, men jeg vil forsøge at tage dig med på en følelsesrejse ind i mine oplevelser. 

 

Der ligger jeg på briksen, der bliver ikke fysisk rørt ved mig, men jeg fornemmer en meget tydelig statisk energi omkring hele min fysisk krop. Musikken der fylder rummet, blandes pludseligt i følelsen af lottes hænder på mine skuldre, kontakten skal etableres. 

 

Følelsen kan bedst beskrives som to slanger der forenes i en kontinuerlig snoende bevægelse omkring hinanden. Briksen jeg ligger på, mister sin fasthed, den bliver luftig og ligegyldig, og afløses i stedet for af en svævende fornemmelse af at tid og rum smelter sammen til en ligegyldig og ubetydelig størrelse i en langt større sammenhæng. 

 

Min på daværende tidspunkt 43 årige fysisk krop, gennemgår en rensningsproces ned i alle cellers bestanddele. I mine foregående 43 år af mit liv, havde jeg helt faste rammer og overbevisninger, om alle tings årsager og sammenhænge.  

 

Hele min ageren som menneske og ikke mindst ”mand” var baseret på disse fra fødslen og opvæksten indlærte handlemønstre. De havde op igennem mit liv, været hele mit følelsesmæssige kompas, hvilket jeg navigerede stålsat og ”sikkert” gennem alt jeg relationsmæssigt  kom i berøring med. 

 

Indvielsen fortsætter, og jeg glider længere og længere ind i en for mig ukendt verden, føler ingen former for frygt, blot en tryghedsfølelse af ubeskrivelige ord.  I denne verden føres jeg ind i et hjerte, der er så smukt og bedøvende i sin fulde stråleglans, at jeg på en og samme tid, i et splitsekund føler den største sorg, og den største glæde, jeg føler hverken trang til at græde eller grine, det er unødvendigt i dette hjerte, jeg føler i hele min fysiske krop for første gang i 43 år kærlighed. 

 

Kærligheden jeg føler i dette øjeblik hvor hjertet åbnes i alle sine utallige kronblade og stråler i alt sin levendegjorte styrke, er akkurat lige så smuk og ordløs en følelse som når et menneske for første gang kigger ind i sit eget barns øjne. 

I dette Guddommelige kærligheds lys, fornemmer jeg hver eneste celle i min fysiske krop blive regenereret i en for os mennesker for længst glemt genetisk kode, kærligheden, tilgivelsen og taknemmelighedens universelle sprog. 

 

Langsomt bringes min fysiske krop tilbage til virkeligheden i det jeg åbner mine øjne, og kigger op på Lotte, i dette øjeblik, i dette splitsekund, ved jeg uden at tænke, uden at tale, men blot fornemme, at mit liv aldrig efter dette øjeblik vil være det samme igen. 

Følelsen der opstår efterfølgende, er at jeg har taget afsked med en fysisk krop og en psykisk bevidsthed, der har fulgt mig i 43 år, men som jeg nu måtte tage afsked med for at rejse videre mod nye ukendte horisonter. 

 

Af hjertet er jeg den dag i dag dybt taknemmelig for de gaver positive som negative som den gamle fysiske krop og psykiske bevidsthed gav mig igennem 43 år. I vished om at uden denne fortid og den historie, havde jeg ikke befundet mig hvor jeg er i dag. 

 

Ordet tilgivelse har altid ligget mig for hjertet, det var først efter første indvielse, at jeg til fulde forstår alle aspekter og betydninger af dette enkle, men dog eksistensberigende ord, på en og samme til fyldes mit indre med den største sorg og smerte omsluttende af den største glæde og kærlighed. 

 

Tilgivelse forudsætter at man som individ, menneske tilgiver i kærlighed med og fra hjertet af ingen anden form for tilgivelse fungere uden hjertet og kærlighedens deltagelse. I sin enkelthed for at et menneske skal kunne trives og udvikles kontinuerligt gennem sit liv, er det nødvendigt at hjertet fungere optimalt, og dette lader sig kun gøre via bestanddele som positiv fysisk som psykisk indstilling, og den vigtigste af alt kærligheden 

 

Hvordan tilgiver man? Og kan alt tilgives? I princippet ja når det udgår i det Guddommelig lys fra og med hjertet, for udgangspunktet er kærlighed, og i kærligheden trives det negative og mørket ikke, ligesom det gør sig gældende i lyset som i mørket. Tilgivelse drejer sig om at man som menneske frisætter sig selv via kærlighed til sig selv, for ikke at bære byrder man enten udsættes for, eller har udsat andre for. 

 

I dette lys, i denne tilgivelse mister negativiteten, ondskaben og mørket sin energi, livsgnisten og energien i en selv højnes, man er i balance, og harmoni med den fysiske og psykiske verden, ikke mindst åbnes der op for universelle dimensioner der genetisk var forprogrammeret i mennesket gennem millioner af års evolution. 

 

Hjemvendt efter første indvielse 

 

I det jeg træder ind af døren i mit gamle hjem, som på samme tid føles som mit nye hjem, er jeg på daværende tidspunkt uvidende om at der sidder en kvinde i hjemmet som sendte mig ud af døren tidligere på dagen med en helt anden intention end jeg var vidende om, dag jeg tog af sted tidligere på dagen. 

 

Dette menneske der efter mange års samliv med mig var fysisk som psykisk nedbrudt, og blot havde ønsket en lettere udvej, end selv at sige fra, forventede et andet resultat end det der trådte ind af døren denne dag. 

 

I stedet for det hun forventede, fik hun det hjem som hun gennem mange år havde efterspurgt og længtes efter. Først dage senere går det op for hende at karmaens lov, intentionens lov faktisk har åbenbaret sig og gået fra tanke til handling. Det er en længere snak som min spirituelle mentor og lærer Lotte og min samlever Rosa kan fortælle meget mere om, hvis du skulle være så heldig at stifte bekendtskab med disse smukke væsner. 

 

For mit eget personlige vedkommende, var jeg ikke fra det øjeblik jeg trådte ind af døren i tvivl om at mit liv ville aldrig være det samme, som da jeg gik ud af døren tidligere den dag, jeg var og blev forandret, jeg var kommet hjem i mig selv efter at have rejst i 43 år. 

 

Min samlevers ord, sætninger, beskrivelser, følelser og udtryk, blev pludseligt meget anderledes end de havde været før. En tydelig og klar fornemmelse bredte sig i hele min bevidsthed, det var at jeg ikke længere brugte de gængse begrænsede menneskelige sanser som øjne, øre og fysisk som psykisk.

 

I den første indvielse ved Lotte, var der ligeledes kappet bånd til, blandt andet sorg, skyld, skam og andre former for negative energier der havde gennemsyret min fysiske og psykiske krop gennem et helt liv. I lyset af denne erkendelse, var det først nu det for alvor, helt ind i marv og ben gik op for mig, hvad det var jeg havde udsat min samlever for igennem alle disse for hende smertefulde år. 

 

Intet af det jeg bevidst eller ubevidst havde gjort, havde afsæt i ondskab eller udspekulerede tanker, eller anden manipulerende ageren. Jeg havde i sagens natur ikke muligheden eller livsviden til at gøre det anderledes end jeg gjorde det i alle disse situationer gennem de år der var gået. 

 

Da denne erkendelse efter den første indvielse går op for mig, rammes jeg af en ubeskrivelig smerte for alt det jeg har udsat dette menneske for, og ikke mindst vores børn, egne som sammenbragte. Det var som om alle de situationer vi havde befundet os i, blev genspillet på en form for indre film, der bare begyndte, kørte og afsluttede, for at starte forfra i en uendelighed. 

 

Behøver næppe beskrive med mange ord, hvilken indre lede og afstandstagen jeg følte over for mig selv i disse øjeblikke. I dagene efter den første indvielse, begyndte denne indre lede og afstandstagen, at blive gradvist afløst af tilgivelse og fred. 

 

Tilgivelse havde jeg egentligt ret godt styr på inden jeg mødte Lotte, det var som om ordet tilgivelse nu havde fået en helt anden, og meget dybere betydning. Den føltes komplet på en helt ny og befriende måde. I ordet bogstavelige forstand kom den igennem kærlighed, igennem hjertet og sidst men ikke mindst igennem en helt ny indre harmonisk ro i den klareste lys jeg end ikke med ord kan beskrive fyldestgørende nok her 

 

De resterende indvielser i min spirituelle uddannelse 

 

Efter det første møde med Lotte Bach, og indlæggelsen af den første indvielse, fulgte resten af de indvielser, der var nødvendige for at jeg skulle slutte cirklen i min spirituelle uddannelses rejse ved Lotte. 

 

De efterfølgende indvielser var indlæggelse af de mange aspekter og planer der ligger i hele min indre teoretiske værktøjskasse som jeg i dag anvender i udførelsen af mit spirituelle arbejde i praksis. 

 

I det oldgamle Egypten kom jeg i berøring med ISIS og fik en indre indsigt i længst fortabte og glemte videns anskuelser. I kundilani energien, blev jeg på nænsomste sensuelle måde ført til indre energiorgasmer der endte ud i at jeg kiggede ind i de smukkeste og mest insisterende slange øjne jeg nogensinde i den fysiske verden har kigget i, det reneste gule skær dog klare som en krystal 

 

Et oplevelse jeg aldrig vil glemme, var i det øjeblik hvor jeg lå på briksen modtog og jeg gralsindvielse. Kristusenergien fyldte min krop i den største varmeste kærlighed jeg var som i fødselsøjeblikket klar til at komme ud i lyset. 

 

Tyngden på hele min overkrop, i det gyldne øjeblik hvor jeg  er omgivet af det Guddommelige, af Jomfru Maria, Jesus, Ærkeenglen Michael, Ærkeenglen Raphael og alle de andre tilstedeværende engle og guider, lægger Guds hånd sig over hele min fysiske-psykiske krop, i det øjeblik er alle menneskets følelser overflødelige der er kun lys 

 

Den spirituelle elev trækker i kanintøjet 

 

I perioden fra den første indvielse ved lotte Bach, og imellem de efterfølgende indvielser indtil den afsluttende eksamen ved Lotte, var der en masse teoretiske aspekter, og rent praksisudførelse, i form af såkaldt arbejde med ”kaniner”.  Når man er i gang med en spirituel uddannelse arbejder man på ukendte klienter ( kaniner ) dette er omkostningsfrit for disse klienter, og en del af uddannelsesforløbet 

 

For mit eget personlige vedkommende begyndte mit klientarbejde med kaniner cirka midt vejs inde i mit uddannelsesforløb. Dette var efter eget valg og skøn, da jeg ønskede at være klædt så godt på som overhovedet muligt inden jeg kastede mig ud i dette. 

 

For mit eget vedkommende arbejde jeg med klienter på følgende måde: 

 

• Fjernehealing via computer og med telefonisk el. Skriftlig feedback til klienter 
• Healing + chakra rensning af klienter ved personligt fremmøde på min bopæl 
• Healing + chakra rensning af klienter ved at køre ud til klienter i eget hjem 
• Hus-rensning for åndelig tilstedeværelse + beskyttelse + rensning healing af klient 
• Healing af dyr ( hund ) både ved fjernhealing + personligt fremmøde ved klient 
• Åbent hus/work shop i Helsehuset i Herfølge 
• Clairvoyance med klint 
• Fjernhealing ( energiforhøjelse ) af klient inden operation på sygehus 

 

I løbet af uddannelsen ved Lotte Bach har jeg arbejdet med de ovenstående punkter, inden for de forskellige aspekter af uddannelsen. I denne forbindelse har jeg skriftligt dokumenteret alt mit klientarbejde som jeg har udført i journalbog til formålet. Derudover ligger der en del dokumentation inde på min spirituelle hjemmeside på www.thomas-winther-andersen.dk i form af feedback fra klienter efter behandlinger. 

 

Lotte Bach som mentor og spirituel lærer under min uddannelse 

 

Min mentor og spirituelle lærer Lotte Bach kommer ind i mit liv på et tidspunkt hvor mit indre på mange planer er rodet og uden egentlig udviklingsmæssigt indhold. På mange måder var jeg en skygge af mig selv indeni. 

 

Jeg viste udmærket hvad jeg indeholdt som mand og menneske, det kunne bare ikke komme ud på en hensigtsmæssig måde for mig, og mine omgivelser, gik nærmest rundt som en levende død, i en hverdag hvor dagene lignede hinanden uden undtagelse

 

Lotte har i denne forbindelse bedt mig om at komme med positiv og negativ feedback på hende som spirituel mentor og lærer. Dette vil jeg forsøge at give mit bud på i det efterfølgende afsnit. 

 

Tror ikke intuitivt at jeg tager fejl, hvis jeg skriver at denne spirituelle uddannelses rejse har været ligeså stor en udvikling og læring på godt som på ondt for Lotte Bach, som den blev det for mit eget vedkommende. 

 

Trods en hel del personlige problemstillinger, og udfordringer i sit eget liv, lykkedes det trods modstand, modarbejde og til tider mørke for Lotte, at give mig en uvurderlig lærerig spirituel uddannelse på mange fysiske som psykiske planer

 

Lotte Bach er først og fremmest et meget særligt sensitivt menneske der både følelsesmæssigt er formet af sin fortid som sin nutid. Følelserne går fra det meget intime sårbare over i det varmende glade udtryk. Lottes øjne stråler altid af det klareste lys som fra millioner af stjerner på en mørk nattehimmel, latteren ligger altid lige for

 

Lotte Bach besidder en meget stor indsigt og viden i hele det spirituelle spekter og agere ubesværet på rigtigt mange fysiske som psykiske planer. Lottes mangeårige erfaring indenfor det spirituelle felt skinner i alt sin tydelighed frem i hele hendes eksistens og fremtoning 

 

Når man som elev har gennemgået de forskellige indvielser i uddannelsen, spørger Lotte altid indtil forskellige aspekter af hver enkelt indvielse, for at sikre sig at disse er ilagt og optaget i eleven.  Dette gøres ved at spørge indtil de forskellige symboler, billeder, syn, følelser, klarhørelse mm der opstår under disse indvielser. 

 

Det altafgørende i dette er, Lottes meget store spirituelle indsigt og viden omkring de mange forskellige oplevelser man sidder med som elev. Denne snak og refleksion, foregår meget åbent og udviklende for eleven, som hele tiden udfordres i sin udvikling under vejs i uddannelsesforløbet, på en positiv og kærlig facon.  For mit eget vedkommende var det fra begyndelsen af som om jeg havde kendt Lotte Bach i hele dette nuværende jordiske liv, det var som om dette bare var bestemt på forhånd

 

Et hjerte af guld? Hvorfor skriver jeg det her? Jo da min samlever pludseligt syntes at det var dybt uretfærdigt at jeg nu havde fået muligheden for at få denne spirituelle uddannelse ved Lotte Bach gratis, viste Lotte igen sin store styrke og  kærlighed

 

Lotte Bach inviterede min samlever Rosa hjem i sit hjem hvor Lotte ilagde den første indvielse som jeg havde fået og gav efterfølgende Rosa en healing + rensning og der blev kappet bånd til fortidens snærende og bindende oplevelser

 

Lotte Bach og Rosa er i dag de bedste venner, og nyder godt af hinandens indsigter og generelle livserfaring, det har betydet en hel del at dette blev en integreret del af mit eget personlige spirituelle uddannelsesforløb ved Lotte. Rosa deltog til min sluteksamen med Lotte og efterfølgende middag med hygge i hjemmet hos Lotte

 

Kritikpunkter i forhold til mit spirituelle uddannelsesforløb ved Lotte Bach, se nu er det at det begynder at blive svært. Det er ikke fordi jeg ikke kan komme med kritik, men efter jeg har gransket alle mit sinds afkroge for noget negativt, er jeg kommet frem til konklusionen, at der er ikke nogen finger at sætte på noget i mit spirituelle uddannelsesforløb 

 

Har haft tilgang til alt tænkeligt materiale under mit uddannelsesforløb i form af uddannelses mappe, bøger, cdèr med musik mm fra de forskellige indvielser under uddannelsesforløbet ved Lotte Bach. 

 

Derudover stod Lotte altid til rådighed over Facebook, Messenger og via mobiltelefon når der skulle sparres eller reflekteres på noget under uddannelsesforløbet. Det skal lige nævnes her at Lotte arbejder i nattevagt 7 dage om ugen med efterfølgende 7 dage fri. 

 

Det var hovedsageligt i disse friperioder, med få undtagelser indvielser ved Lotte Bach blev gennemført.  Lotte formåede derudover på en meget fin måde at højne en som elev, i den måde hvorpå der blev givet feedback på de ting som man kom med til hende

 

Fra hjertet af 

 

Kæreste Lotte Bach, jeg har sagt det til dig før, nu skriver jeg det her. Du er for mig et evigt skinnende lys i mørket. Du har en helt igennem medfødt spirituel gave som kun de få besidder i denne fysiske verden. Din spirituelle og menneskelige indsigt, og ikke mindst store dybe og healende kærlighed for andre mennesker er uden sidestykke

 

Kunne ikke have ønsket min en bedre spirituel mentor og lærer i end dig, af hjertet tak du smukke lysende væsen, for alt hvad du har ilagt mig under indvielser, af Guddommelige universelle energier og værktøjer

 

Af hjertet tak for det lys og den kærlighed du selv har iboende i din egen fysiske krop, som du har ladet mig mærke og arbejde med i forening med mine egne evner. Er dig evigt taknemmelig af hele mit hjertet på livsgaven du gav mig, jeg vil passe på den i dybeste respekt for dens samlede værdi for mig og for andre mennesker af hjertet tak Lotte 

 

Til spirituel mentor og lærer Lotte Bach 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne have lov til at komme med en helt særlig personlig hilsen til dig for det som du har beriget mit liv med efter jeg mødte dig face to face første gang, og du ilagde den første indvielse til min spirituelle uddannelse og videre spirituelle rejse. 

 

Det nedenstående skriver jeg lige fra hjertet af, det er en blanding af digt, egene følelser og tanker før, under og efter forløbet: 

 

 

Vandrende var jeg gennem livet som en usynlig mørk skygge, der gik gennem helvedes porte hver eneste dag, uden retning eller mål, kun mørket ænsede jeg tydeligt på min vej

Havde ved flere lejligheder set døden ind i øjnene, i uheld og ved egen hånd , jeg besad ikke livsglæden eller lystes glød 

Efter du kom ind i mit liv ændredes dette som ved et trylleslag en anden verden åbnede sig 

Gennem hele mit liv har jeg troet på Gud og det Guddommelige, det var først gennem dig jeg for alvor forstod og følte den rette sammenhæng

Elske kan et menneske gøre på mange måder og planer, jeg kan med åbent hjertet sige til dig Lotte at jeg elsker dig af hele mit hjerte for de Guddommelige gaver du berigede mig med 

Elsker dig som kvinde, mor, ven og menneske du er noget ganske særligt i denne fysiske verden, af alt for megen ondskab og negativitet af hjertet tak for evighedsvenskabet i lyset og i kærligheden 

Din personlige succes som spirituel mentor og lærer vil vokse sig stor i de kommende år, du vil berører langt flere hjerter og sjæle end du ved det i dag 

 

I  dette fysiske liv, i denne verden mødtes vi, jeg ved at dette er bestemt i en verden hvor end ikke mennesker forstår den fulde og sande sammenhæng

I dag arbejder jeg som uddannet spirituel clairvoyant healer, jeg kan ikke forestille mig noget arbejde der er mere livsberigende og livsbekræftende end dette jeg nu foretager mig

Livslønnen der gives er de ord der ikke siges og de resultater der ikke efterfølgende ses, men som man bare qua evnerne ved uden at klienter behøver sige det 

Personligt har jeg fundet min livsvej gennem hjertet som kanal for det Guddommelige univers og de uanede kræfter der for de fleste ligger gemt imellem stjernerne 

 

Denne feedback har været længe under vejs til dig, af flere årsager, den vigtigste af alle er at da jeg påbegyndte den væltede alle følelser positive som negative fra mit 44 årige liv op i mig igen. Det har efterfølgende været en meget følelsesladet proces for mig at skrive denne feedback til dig Lotte, for det er først for alvor gået op for mig efter eksamen hvad det faktisk er du har givet mig, du har givet mig livet, glæden, lyset, kærlighed og troen tilbage 

 

I dybeste respekt og anerendelse og ydmyg taknemmelighed takker jeg dig Lotte Bach af hele mit hjerte for at du kom ind i mit liv. Til evig tid vil jeg værne om vores dybe rodfæstede venskab som værende noget meget betydningsfuldt og værdifyldt for mig. 

 

De Kærligste Hilsner Fra Hjertet 

 

Thomas Winther Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engle healer uddannelsen.

Marts 2020 til juni 2021

Jeg startede hos Lotte i Marts 2020…. Jeg har altid troet på at der er mere mellem himmel og jord. Og rigtig gerne selv ville udforske dette.
Jeg mødte første gang hos Lotte . Meget spændt på hvad der ville komme til at ske….
Det gik meget stille og roligt med hvad jeg måtte få lov at se under mine indvielser … men alligevel skete der noget gang for gang. Jeg begyndte at opfatte naturen mere intens… der gik en del tid før jeg selv kastede mig ud i at heale nogen… jeg har holdt mig til nogen jeg kender, mest pga coronaen også var der og jeg skulle tage hensyn til den… alle dem jeg har haft på briksen har oplevet noget, på hver Deres måde. Jeg havde svært ved helt at tro på at jeg virkelige kunne heale…
Nu her hvor jeg er færdig med uddannelsen. Står jeg meget skabere . Men der skal stadig arbejdes noget mere selvtillid ind… nu er coronaen faldet lidt til ro. Så jeg stille og roligt kan begynde at heale på “fremmede” så min rejse er kun lige begyndt…

Indvendigt er der sket en verden til forskel … jeg ser meget mere lyst på det meste. Jeg takler stresse situationer meget anderledes . Tænker det går jo nok alt sammen… selvom jeg har øv dage, som vi jo alle sammen har. Formår jeg at tænke positivt alligevel. Jeg er blevet meget bedre til at blive i det, når der opstår problemer..

Hele denne rejse har givet mig mod på at ville vider den alternative vej…

Majann Holck ♥️